Ekonomi

Meclis Başkanı Şentop 27. Yasama Dönemini Değerlendirdi

Şentop, 27. Yasama Dönemi değerlendirme toplantısı yaptı.

Yeni yasama dönemindeki temsilcilerin 14 Mayıs’ta belirleneceğini ifade eden Şentop, yaklaşık 4 yıldır büyük bir onurla yürüttüğü TBMM Başkanlığı görevinin de kendisine geleceğini hatırlattı. son.

27. Yasama Dönemi’nin çeşitli açılardan önceki dönemlerden farklı olduğunu ifade eden Şentop, Meclisin benzeri görülmemiş sınavlardan geçtiğini ve tarihin akışında istisnai dönüm noktalarına tanık olduğunu söyledi.

Şentop, Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaşın bölge ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı etkilediğini hatırlatarak, “Türkiye bu süreçte bir barış gücü olarak çalıştı ve başta Rusya olmak üzere farklı alanlardaki çabalarını sürdürdü. tahıl koridoru ve esir takası somut sonuçlar verdi. Türkiye savaşı bitirme noktasında. Çabaları devam ediyor, siz de takip edin.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk dönemi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk döneminin de 27’nci Yasama Dönemi’nde olduğunu belirterek, “27’nci Yasama Dönemi boyunca milletvekillerimiz tarafından iletilen 82 bin 794 yazılı soru ve 7 bin 399 TBMM araştırma önergesi Meclis Başkanına sunuldu 27’nci dönemde ‘En çok soru yazılan ve Meclis Araştırma önergesinin TBMM Başkanlığına sunulduğu yasama dönemi’ özelliği kazandı. .

27’nci Yasama Dönemi’nde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 437’si 6’ncı yasama yılında olmak üzere toplam 5 bin 97 yasa teklifi sunulduğunu kaydeden Şentop, bu sayının toplam yasa tasarısı sayısından fazla olduğunu bildirdi. ve önceki dönemlerde Başkanlığa sunulan teklifler.

Meclisin 27’nci dönemde yasama ve denetim alanında yoğun ve kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Mustafa Şentop, şöyle devam etti:

“Bu kapsamda 1 Ekim 2022 tarihinde başlayan 6’ncı yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 87 toplantı ve 376 oturum gerçekleştirilmiş, 606 saat 36 dakikalık çalışma yürütülmüş ve 26.239 sayfa tutanak tutuldu Yılda olduğu gibi ihtisas ve meclis araştırma komisyonlarında 138 toplantı 279 oturum yapıldı, 777 saat 2 dakika çalışıldı ve 29 bin 93 sayfa tutanak tutuldu.

6’ncı yasama yılı ile 27’nci Yasama Dönemi’nin tamamına baktığımızda bu rakamlar Türkiye’de 537 toplantı, 2 bin 345 oturum, 3 bin 887 saat 53 dakika çalışma ve 169 bin 778 sayfa tutanak, ihtisas ve Meclis araştırması gösteriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun çalışma esasları. Komitelerin çalışmaları açısından ise 991 toplantı, 1744 oturum, 4 bin 565 saat 23 dakikalık çalışma ve 131 bin 19 sayfa şeklinde kendini gösteriyor.

Meclisin yoğun çalışmalar sonucunda vatandaşların ihtiyaç duyduğu yüzlerce yasal düzenlemeyi ve TBMM kararlarını çeşitli konularda hayata geçirdiğini kaydeden Şentop, “Meclisimiz 27. Yasama Döneminde toplam 310, 6. yasama yılında olan ve yine bu dönemde toplam 184 TBMM kararını uygulamıştır.” bilgileri verdi.

“Meclis kararları uluslararası sıkıntılar içinde alındı”

Şentop, bu dönemde Cumhurbaşkanlığı’nın girişimiyle siyasi partiler arasındaki uzlaşma nedeniyle daha önce beyanname şeklinde ifade edilen iradenin artık “Meclis Kararı” şeklinde ifade edilmeye başlandığını bildirdi. ve şöyle devam etti:

“Bu kapsamda 27. Dönem’de Türkiye Büyük Millet Meclisi, ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’nun sözde Ermeni soykırımı konusunda aldığı kararların kınanması, reddedilmesi ve iptali, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un anti -İslami açıklamalar telgraf çekilerek teşhir edildi ve ABD Meclisi, lideri Joe Biden’ın 24 Nisan 2021 tarihli 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının kınanması, reddedilmesi ve geçersiz kılınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararlarını kabul ederek kararlar aldı.

Bu kararlar Resmi Gazete’de yayımlanmış ve böylece Gazi Meclisimizin söz konusu bahislerdeki duruşu daha sağlam bir hukuki zemine kavuşturulmuştur. Elbette bu gelişme, Meclisimizin yeni dönemde karar niteliğindeki yasal düzenlemelerle dış politika alanında daha aktif bir konuma geldiğinin bir göstergesidir.

27’nci dönem boyunca 15 araştırma komisyonu kurulduğunu ifade eden Şentop, bu komisyonlardan 12’sinin hazırladığı raporların Genel Kurul’da görüşüldüğünü söyledi.

“Haksız eleştiri” yanıtı

TBMM Başkanı Şentop, 27. Dönemde Meclis’in yasama ve denetim alanındaki tüm çabalarına rağmen haksız eleştirilere maruz kaldığını belirterek, “Milletvekili döneminde işlevsizleşerek etkinliği azaldı. yeni hükümet sistemi”, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Meclisin temel faaliyet alanları olan yasama ve denetim konularında parlamenter hükümet sistemi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin objektif bilgilere ve sağlıklı bir karşılaştırmasına dayanmayan bu eleştiri, tamamen siyasi bir temele sahiptir. ‘Meclis makul siyasi partilerin istekleri doğrultusunda kararlar almıyor, var olduğunuza üzüldüm’ şeklinde özetlenebilir.

Uygulamada, Meclisimiz 27. Yasama Dönemi’nde hem yasama hem de denetim alanında son derece verimli çalışmalar yürütmesine rağmen, bazı siyasetçilerin Meclisimizin etkinliğinin azaldığı yönündeki ısrarlı iddialarının tek bir açıklaması olabilir; ve bu dönemde Meclis’te alınan kararların söz konusu siyasetçiler tarafında alınmamasıdır.

Mecliste milletin verdiği temsil yetkisinden daha fazlasına sahip olmak istemek, böyle olmayınca, yani yetersizlik nedeniyle kararların kendi istekleri doğrultusunda alınmasını sağlayamadığınız halde Meclisimizi etkili olmamakla itham etmek. Ancak çok sayıda insan, dünyadaki parlamentoların genel işleyişini bilmemek veya Meclisin kendi iradesine uymayan çalışmalarını görmezden gelmek mümkün olacaktır. Ne yazık ki her iki ihtimal de hakla, hakikatle, hakkaniyetle ve hakkaniyetle bağdaşmıyor.”

Soruların yanıtlanma oranı

TBMM’nin etkinliğinin azaldığı yönündeki eleştirilerin desteklerinden birinin de cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yöneltilen soruların yanıtlanma oranı olduğuna dikkati çeken Şentop, 27’nci dönem boyunca milletvekilleri tarafından sorulan soru önergelerinin yanıtlanma oranının yüzde 10’a ulaştığını kaydetti. yüzde 65.4

Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde, parlamenter hükümet sisteminin yürürlükte olduğu 24. ve 26. dönemlerde soru cevaplama oranının sırasıyla yüzde 60,3 ve yüzde 45,4 olduğuna dikkat çekti. Şentop, “Ancak milletvekillerimizin, denetleme görevleri kapsamında cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yönelttikleri soruların yanıtlanması açısından önceki dönemlere göre yüksek de olsa yüzde 65,4’lük bir oranı değerlendirmek mümkün değil. yeterli içerikle cevaplandırılacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

Şentop, bunu sağlamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak 6 ayda bir gönderilen mektuplarla bakanlıklara hatırlatma yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili değerlendirmelerinin, yeni hükümet sisteminin her yönüyle mükemmel olduğu ve harika çalıştığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini kaydeden Şentop, “Ancak birçoklarının ısrarla iddia ettiğinin aksine, Cumhurbaşkanlığı’nda yürütme ve yasama da var. Hükümet Sistemi önceki dönemlere göre daha istikrarlı ve verimli çalışmaya devam etmiştir.Bu noktada parlamenter hükümet sisteminde Meclisin yetki ve etkinliğinin çok daha fazla olduğu iddialarının teorik ve pratik veriler karşısında hiçbir dayanağı yoktur. ” söz konusu.

Şentop, yeni sistemin tam anlamıyla yerleşmesi ve sağlıklı bir şekilde işlemesi için atılması gereken adımlar olduğunu ve bu kapsamda yeni bir TBMM Tüzüğü hazırlanması gerektiğini belirterek, yeni bir Yönetmelik çıkarılacağını umduğunu söyledi. 28. Yasama Döneminde görüş birliği ile yürürlüğe girer.

“Yeni bir anayasaya ihtiyacımız var”

Şentop, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunun altını çizmek istediğini vurgulayarak, “Çünkü demokrasi tarihimiz, askeri darbe kavramıyla hiçbir ilgisi olmayan, tamamen AKP tarafından hazırlanmış yeni ve sivil bir anayasayı her şeyden çok hak ediyor. milletimizin meşru temsilcileri.” ifadeleri kullandı.

Mustafa Şentop, 27’nci yasama döneminde makul sınırlar içinde kabul edilemeyecek çok sayıda dokunulmazlık kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na ulaştığını belirterek, şunları söyledi:

“6. yasama yılında 247 yeni kanun teklifi ile 27. dönemin tamamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen yasama dokunulmazlığı kanun teklifi sayısı maalesef 2,02’ye ulaşmıştır. Bir yasama döneminde yüksek sayıda Milletvekillerimiz için 2 binlik dokunulmazlık kanunları düzenlendi.Suçlara ilişkin belgelerin varlığını terör örgütüne üye olmak, örgüt lideri olmak, bir örgüte yardım etmek maksadıyla ilişkilendirmenin mümkün olmadığı açıktır. Gazi Meclisimizin haysiyeti ve haysiyeti ile özellikle bu kararlar kapsamında terör örgütü ve terör örgütünün propagandasını yapmak.”

Yasama dokunulmazlığı kurumunun suç duyurusunda bulunulmasını engellemek için değil, milletvekillerinin yasama işlerinden alıkonulmalarını sağlayarak Meclis’in işleyişini korumak için kurulduğunu anlatan Şentop, “Yeni anayasa için yapılacak çalışmalarda. Anayasada yasama dokunulmazlığı konusu yeniden ele alınmalı ve bu bağlamda milletvekillerinin bu nedenle özgürlüklerinden ve Meclis çalışmalarından mahrum bırakılmamaları sağlanmalıdır.Bir formülün değerlendirilmesinde fayda olacağına inanıyorum. haklarındaki suç iddialarına ilişkin maddi gerçeğin araştırılmasına imkan verecek nitelikte değerlendirmesini yaptı.

Meclisin 27. Yasama Dönemini ağır ve verimli çalışmalarla tamamlamasının sevindirici olduğunu ifade eden Şentop, 14 Mayıs seçimlerinden sonra Gazi Meclisinin bire bir azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini belirterek, tam bağımsız, demokratik, büyük ve güçlü bir Türkiye idealinin yeniden gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır. sağlamak için adımlar atmaya devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler